• slide

    Koproma erbjuder rationell gradningshantering. Rör och stång i alla material avgradas snabbt och effektivt.

Gradningsmaskiner

Koproma erbjuder rationell gradningshantering. Rör och stång i alla material avgradas snabbt och effektivt.

Metoden har visat sig mycket fördelaktig både när det gäller avgradning före utleverans och som mellansteg före fortsatt förädling.

Borsten angriper endast utstickande grader och därmed undviks onödigt materialspill.

fram5.jpgKoproma borstgradningsmaskiner tar proportionalteknik till hjälp för att optimera borsttrycket i varje ögonblick. Även bortsvinkel och ingreppstid är fullt variabla, allt för att erhålla det maximala gradningsresultatet.


Koproma borstgradningsmaskiner kan erhållas med flera alternativa styrsystem. Styrskåpet är sammanbyggt med maskinstativet till en lättplacerad enhet. Maskinen är utrustad med kommunikationskort vilket medger omställning av båda enheter från valfri maskin.

© 2019 Koproma Engineering

Koproma Engineering AB

Andra Magasinsgatan 3 B

803 10 GÄVLE

Google Maps